Verantwoording

Bezoeken van Mozaiek055 kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. Voor vaste delen of gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk. Dat kan bijvoorbeeld door het afgeven van een machtiging. Een machtigingsformulier kun je op deze pagina vinden. 

Jaarverslag 2020

Het goedgekeurde jaarverslag 2020 is alleen bestemd voor delen van Mozaiek055.

Begroting 2021

De goedgekeurde begroting 2021 is alleen zichtbaar voor delen van Mozaiek055.

Toelichting
Het jaar 2020 is ook voor Mozaiek055 een bijzonder jaar. In maart zijn we gestart met het live streamen van onze diensten, veel begrote activiteiten zijn niet doorgegaan.

Wanneer activiteiten, zoals reguliere kerkdiensten weer opgestart mogen weten we niet. Daarom is de begroting voor 2021 als volgt vormgegeven:

  • De geplande activiteiten voor 2020 zijn doorgetrokken naar 2021
  • Nieuwe activiteiten in samenwerking met Mozaiek0318 zoals live stream en de opnames voor Olie & Sophie zijn toegevoegd
  • Er is een ruimere kostenpost opgenomen voor de ruimte van kantoor en houden van vergaderingen en kleine activiteiten.
  • Personeelskosten zijn begroot op basis van de huidige bezetting 
  • Verwachten inkomsten zijn aangepast o.b.v. de huidige en verwachte aanwas van nieuwe delen.

Net als in 2020 is de verwachting dat tijdens de restricties mogelijk verschuiving van de kosten binnen de verschillende onderdelen zal plaatvinden.

ANBI-Status

Juridisch gezien is Mozaiek055 een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Mozaiek055 onder nummer 81453752 (RSIN-nummer 862099511). Mozaiek055 beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek055 zijn hierdoor aftrekbaar. Check hier onze ANBI verantwoording voor Mozaiek055 

Ook de giften voor ons project Kenia zijn hierdoor aftrekbaar. De giften aan Kenia zijn gekoppeld aan de Anbi-status van onze zustergemeente Mozaiek0318

Drempelinkomen

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.
Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over het drempelinkomen vind je op de site van de belastingdienst.