Privacyvoorwaarden

Privacy Statement Mozaiek055

Inleiding

Mozaiek055 neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via contact@mozaiek055.nl.

Wie is Mozaiek055?
Mozaiek055 is een kerkgenootschap gevestigd in Apeldoorn.

Hoe gebruikt Mozaiek055 jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Mozaiek055 persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Mozaiek055 voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Mozaiek055 worden bewaard. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 

Ledenadministratie
In onze ledenadministratie houden we bij wie er deel (lid) en gast-deel van Mozaiek0318 zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten. 

Nieuwsbrief
Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn Mozaiek account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Mozaiek account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Mozaiek055 zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Mozaiek account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Mozaiek055.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Mozaiek055 te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  Via je Mijn Mozaiek account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie. 

Recht van bezwaar
Als we een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Mozaiak055 of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Mozaiek055 te verkrijgen. Mozaiek055 zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Mozaiek055 daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Mozaiek055
Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@mozaiek055.nl. Mozaiek055 zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Mozaiek055 een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Mozaiek055 je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Daarnaast kun je ook:

Klacht indienen bij de AP
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Derde ontvangers 
Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Mozaiek schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met KerkSpot en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit Mozaiek055. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld. 
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de website van Mozaiek055 zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Mozaiek055 is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van Mozaiek055. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement. Ons cookie statement vind je hier.

Apeldoon, 1 april mei 2021