Cursussen

Binnen Mozaiek bieden we onder de noemer 'Mozaiek Grow' verschillende cursussen aan, waarbij ontmoeting, verbinding en verdieping centraal staat.

Mozaiek Grow wil levens veranderen. De doelstelling is drieledig: groeien in liefde voor Jezus en zijn kerk, groeien in de beschikbaarheid en kwaliteit voor bediening en groeien in de relatie met elkaar. Kort samengevat gaat het bij Mozaiek Grow om discipelschap, toerusting en verbinding.

Het Grow-aanbod is verdeeld in categorieën, zoals bijvoorbeeld gebed, kerk, identiteit en levensfase & relaties. Daarnaast biedt Mozaiek Grow toerusting aan voor de vele vrijwilligers binnen Mozaiek.

We organiseren ook de Alpha-cursus waarin de basis van het christelijk geloof wordt uitgelegd. In 10 avondbijeenkomsten en een weekend wordt er onderwijs gegeven over onderwerpen als 'Wie is Jezus?', 'Hoe kan ik bidden?' en 'Geneest God vandaag de dag nog?'. Iedere avond start met een gezellige maaltijd waarbij je zo aan kunt schuiven. Ook is er ruimte om met anderen in gesprek te gaan over het onderwerp van die avond en met elkaar te ontdekken wat het christelijk geloof in jouw persoonlijke leven kan betekenen. Er is een Alpha voor Youth (16+), Studenten (18+) en volwassenen.